De grote godsdiensten van de wereld

Waarom bestaan er godsdiensten?

Mensen hebben altijd al geprobeerd om de wereld om zich heen te begrijpen. Dat doen ze door te experimenteren, door aan WETENschap te doen. Maar ook door er over na te DENKEN. Zo geven mensen een niet-wetenschappelijke invulling aan het universum.

Met welke zinnen ben jij het eens?

Ik vind het niet goed dat godsdiensten ons vertellen hoe we ons moeten gedragen.

Volgens mij heeft de wereld niet echt een betekenis. Alles is toevallig zo gegaan.

Het is niet omdat je gelovig bent, dat je beter of slechter bent dan anderen.

Mensen als Jezus en Mohammed hebben dingen gezegd die belangrijk zijn voor de mensheid.

Als ik mediteer voel ik me rustig en veilig

Ik hou van godsdienstige feesten, huwelijken en bijeenkomsten. 

Zijn filosofie en godsdienst twee verschillende dingen?

Godsdiensten zorgen voor verbondenheid tussen de mens en de wereld en andere schepsels. Samen gaan gelovigen op zoek naar de zin van het leven, de dood, geluk.

Godsdiensten gaan ervan uit dat er een hogere macht bestaat dan de mens. Dat er één of meerdere goden bestaan. En dat die een rol spelen in wat er om ons heen gebeurt. 

De filosofie gaat op zoek naar de waarheid. Filosofen denken alleen of samen na over de zin van ons bestaan, over geluk. De filosofie gaat ervan uit dat het universum een betekenis op zich heeft. Filosofen geloven niet in de inmenging van goddelijke wezens. 

Zie jij verschillen tussen beide benaderingen van de wereld?

Welke benadering legt de nadruk op puur nadenken?

Welke benadering legt de nadruk op de verhouding tussen levende wezens?

Schets Arrow 2