Godsdienst anno 2015, in een wereld die in beweging is

Het woord van God staat centraal. Alles draait om wat wij er samen mee DOEN. In deze aanpak staat het gesproken woord centraal, de verkondiging zo u wil. Jezus trok al predikend rond. Hij deelde geen invulblaadjes uit. Hij peilde zijn leerlingen wel naar hun kennis en zelf werd Hij regelmatig op de proef gesteld. Hij durfde zichzelf ook in vraag te stellen. Hiervoor gebruikte Jezus de methode van de bezinning. Ook de methode van de herhaling is duidelijk aanwezig. En het is nu net deze herhaling die we terugvinden in de liturgische jaarkring en in de steeds weerkerende kringen in de liturgie (A-, B, en C-jaar).

 

De verbondenheid met God ervaren in een multiculturele klasomgeving? Het geeft ons kansen tot interlevensbeschouwelijke dialoog. Dat dit een evenwichtsoefening van formaat is, staat vast. Het feit dat veel ouders argwanend toekijken maakt dit alles niet eenvoudiger.

 

Dat vele mensen afhaakten omwille van al te gedateerde vormelijkheden, is duidelijk. Meegaan met de tijd, dat zou Jezus ook gedaan hebben! Maar 1 keer per dag een minuutje tijd maken voor het Onze Vader lijkt ons niet onhaalbaar.

 

"Indien de Heer het huis niet bouwt, bouwen vergeefs de knechten. Ik noem u thans geen dienaars meer maar vrienden." Als dat geen bijbelse uitnodiging en aanmoediging is! Bouwt u mee?

 

Herman Stroobandt

Wim Van Ranst